Στην Health Assistance, διαθέτοντας καταρτισμένο προσωπικό και πλήρως εξοπλισμένες κινητές μονάδες, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα με τα υπερσύχρονα ασθενοφόρα μας, την κάλυψη αθλητικών αγώνων.
#𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵_𝗴𝗼𝗲𝘀_𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 ⁣⁣⁣ ⁣#𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵_𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#ambulances ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#ιδιωτικάασθενοφόρα

242492158 1836573453203475 4765244049277004246 n